Накратко - Основни принципи на пчеларството

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.43 (7 Votes)

Преди да започнем да се занимаваме с пчеларство, ни e нужно да разберем малко повече за пчелите - какъв точно е техният жизнен цикъл и какво се случва в пчелното семейство като цяло в течение на една пчеларска година. Необходимо е да уточним, че всъщност става дума за два живи организма - всяка индивидуална пчела (която не може да просъществува дълго сама за себе си) и пчелното семейство, като цялостен "суперорганизъм".

 

Жизнен цикъл на пчелата

Пчелите са една от трите "касти": пчела-майка, пчели-работнички и търтеи. Пчелата-майка е единствената пчела с репродуктивна функция, но дори с тази своя задача тя не може да се справи напълно сама. Тя излита само веднъж в брачен полет, който трае обикновено няколко дни, след което е готова да снася яйчица до края на своя живот. Пчелите-работнички, в зависимост от своята възраст, се грижат за пилото, градят рамки, почистват кошера, пазят входа на кошера или събират мед, пчелен прашец, вода или произвеждат прополис. Търтеите прекарват дните си в летене и посещение на т. нар. "търтеeви общности", от ранен следобед до малко преди смрачаване. Техният живот преминава изпълнен с надежда, че ще срещнат поредната пчела-майка, която да ощастливят. Сега нека се спрем по-подробно  на всеки един от представителите на трите касти, проследявайки го от малко яйчице до края на дните му.

Пчела-Майка (Царица)

Ще започнем с пчелата-майка, тъй като тя е основополагаща за живота в кошера, а там има една единствена пчела-майка. Причините, поради които пчелите отглеждат пчела-майка са:

или

  1. осиротяло семейство (пчелата-майка е загинала или не се е завърнала в кошера след брачния полет),
  2. тиха смяна (пчелата-майка живееща в кошера не оправдава очакванията на пчелното семейство - не снася достатъчно количество оплодени яйца – остaряла или е била леко притисната при манипулациите в кошера)
  3. планирано предстоящо роене. Маточниците (килийките в които се развива пчелата майка) се намират на различно място и имат характерна форма в зависимост от причината за смяна.

Осиротяло семейство

Характеристиките на осиротял кошер са: в него няма пчела-майка, има малка наличност на открито пило и не се наблюдават неизлюпени яйца. Килийките, в които се отглежда и излюпва пчела-майка, се наричат маточници - те са с големината и формата на фъстъчена шушулка. В кошера маточникът (маточната килийка) се вижда разположен странично или на дъното на някоя от рамките. Ако пчелата-майка е загинала, пчелите започват да се грижат за млада ларва, хранейки я с големи количества пчелно млечице и построявайки голяма висяща килийка, в която ще израсне ларвата (маточник).

Тиха смяна

По време на тихата смяна, пчелите се опитват да сменят живеещата при тях пчела-майка, тъй като те я смятат за недостатъчно годна. Майката в този случай е вече на възраст 2-3 години и затова броят на снасяните оплодени яйца намалява или не произвежда достатъчното количество феромони (Queen Mandibular Pheromone = QMP), които дават на пчелното семейство представата, че в кошера има пчела-майка. Маточниците за тиха смяна обикновено са разположени на лицевата страна, около средата на питата.

Роене

Роевите маточници биват изграждани, за да се запази възпроизводството (репродуктивността) на пчелното семейство, в ролята му на "суперорганизъм". По този начин семейството създава нови семейства (пчелни колонии). Тези роеви маточници са разположени в долната част на рамката с пилото. Те лесно могат да бъдат забелязани чрез преглеждане на долната част на рамките. Ларвите от които може да се излюпи добра пчела-майка, са всъщност току що излюпени оплодени яйца. Това се случва 3 1/2 дни след деня на снасяне на яйцето. На 8 ден (за уголемени килийки с размер 5.4мм) или на 7 ден (за килийки с естествен размер 4.9мм), килийката ще бъде запечатана. На 16 ден (за големи килийки) или на 15 ден (за килийки с естествен размер) се появява пчелата-майка. Тя ще излети от кошера на 22 ден, ако времето позволи. На 25 ден, отново в зависимост от времето, тя ще извърши своя брачен полет и ще се оплоди с няколко търтеите, в продължение на няколко полета през следващите няколко дни. Към 28 ден вие можете да откриете излюпени яйца от младата плодовита пчела-майка. От този ден нататък, тя ще снася главно оплодени яйца (според природните условия и наличието на празни килийки), докато вече не и е възможно да прави това или докато пчелното семейство реши да рои на ново място и тя започне да снася яйца там. В природата майката живее две-три години, като в повечето случай престава да снася яйца към третата година и бива подменена от пчелите-работнички. При роене, старата пчела-майка излита заедно със първия рой, след като пчелите запечатат роевите маточници. Първичният рой винаги излита със старата майка и отнема голяма част от летящите пчели и запасите от мед. След 8 дни започва люпенето на младите (още неоплодени) пчели-майки, които излитат със следващите (евентуални) роеве, които се наричат вторични роеве. Вторичните роеве винаги излитат с неоплодени майки и много често се събират по няколко – случва се да намери вторичен рой, закрепен на клон в който ще има няколко неоплодени майки.

Естествено има и изключения. Джей Смит е имал пчела-майка, на име Алис, която е продължавала да снася много добре в продължение на 7 години, обикновено в нормата е майката да бива сменена след 3 години.

Пчели-работнички

Развитието на яйцето, от което ще се излюпи пчела-работничка е същото както развитието на яйцето, от което ще се излюпи пчела-майка. И двете първоначално биват хранени с пчелно млечице, но това на пчелата-работничка получава все по-малко и по-малко с напредване на дните до излюпването. И двете се излюпват на 3 1/2 ден, но пчелата-работничка се развива много по-бавно. От ден 3 1/2 докато килийката е запечатана, се нарича "окрито пило". Запечатването става на 9 ден (за големите килийки) или на 8 ден (за килийките с нормална големина). От деня на запечатване до деня на излюпване се нарича "запечатано пило". Новите пчели се излюпват на 21 ден (за големи килийки) или на 18 или 19 ден (за килийки с нормален размер). От тогава пчелите започват да гризат леко капачето на килийката, докато се освободят от нея и бъдат наречени "излюпено пило". След като се излюпи, пчелата-работничка първо започва като пчела-кърмачка, която храни младите ларви (окритото пило). Първите 2 дни след излюпването си, пчелата работничка ще почиства килийките и ще топли пилото. Следващите 3 до 5 дни ще храни старите ларви. От 6 до 10 ден ще храни младите ларви и ларвите на бъдещите пчели-майки (ако има такива). През периода от 1 ден, докато навърши 10 дни, пчелата работничка се нарича пчела-кърмачка. От 11 ден до 18 ден тя ще произвежда мед - все още няма да събира, но ще обработва нектар, като го взима от донеслите го от полето пчели-работнички и ще изгражда восъчни пити. От 19 до 21 ден пчелите-работнички ще се занимават с вентилиране и ще бъдат пчели-пазачи и почистващ персонал, който ще се занимава с хигиената на кошера и ще изхвърля боклука от него. От 11 до 21 ден те са домашни пчели. Oт 22 ден до края на живота им те са пчели-събирачки. Освен през зимата, обикновено пчелите-работнички живеят около 6 седмици или по-малко, работейки всеотдайно, докато крилцата им са прекалено увредени, за да летят. Трябва да подчертаем, че пчелите работнички отгледани в малки килийки (4.9мм), хранени само с естествевнна храна (естествен пчелен мед и прашец) без използването на химични препарати и киселини са много по-устойчиви и могат да живеят значително по-дълго от горепосочените 6 седмици. Ако пчелата-майка има проблеми да снася яйца и не бъде заменена навреме, пчелата-работничка има способността да развие яйчници и да започне да снася яица. Обикновено това са търтеиви яйца, снесени по няколко в килийки за пчели-работнички. На това място е добре да споменем че има пчели (appis capensis), при който пчелите работнички са в състояние да започнат да снасят оплодени яйца. Това качество не е характерно за пчелите отглеждани в нашите географски райони и ако семействтото не успее навреме да се сдобие с пчела-майка то се превръща в търтовка.

Жизнен цикъл на пчелата-работничка

Търтеи

Търтеите се развиват от неоплодени яйца. За тези от вас, които са се занимавали с генетика, тези яйца са хаплоидни, което значи, че притежават само един набор не-чифтни хромозоми, за разлика от пчелите-работнички, които са диплоидни - те имат чифтни хромозоми (двойно повече). Търтеите са по-къси и по-пълни, те имат огромни очи и нямат жило. Яйцето се излюпва на 3 1/2 ден. Килийката е затворена на 10 ден (за големите килийки) или на 9 ден (за килийки с естествен размер) и се излюпва на 24 ден (за големи килийки) или между 21 и 24 ден (при килийки с естествена големина). Пчелното семейство отглежда търтеи, когато има изобилие от ресурси, за да подсигурят голям брой търтеи, които да могат да оплодят пчелата-майка, ако е нужно. Не е известно все още дали търтеите имат и друга задача в кошера, но тъй като пчелното семейство отглежда около 10000 и повече търтея на година, от които само 1-2 извършват брачен полет, се предполага, че те биха могли да имат и друга функция в кошера.

Бележка на редактора:

На това място е добре да се споменат някой от допълнителните функции на търтеите:

  • терморегулация – затопляне и охлаждане на пилото
  • хигиена и защита на семейството – търтеите привличат вредители и неприятели, като по този начин осигуряват безпроблемен живот за пчелите работнички. Като пример за това може да се покаже, че акара е атрактиран от търтеевото пило.
  • търтеевото пило е разположено в краищата на пилото и понася риск от измръзване, нападение от неприятели и т.н.
  • сигурен съм, че търтеите имат доста повече функции и тепърва предстой да разберем още подробности за тяхната роля в пчелното семейство.

Когато ресурсите са ограничени, семейството изгонва търтеите навън от кошера и те умират от студ или от глад. През първите дни от живота им, търтеите измолват храна от пчелите-гледачки. По време на следващите дни те се хранят направо от отворените килийки с пило (където те обикновено се намират). След около седмица, те започват да летят и да се ориентират наоколо. След около две седмици те редовно летят до така наречените "Зони на търтеева контентрация" (англ. Drone Cogregation Area), като прекарват там от ранен следобед до вечерта. Това за зони, в които търтеите се събират и където те обикновено оплождат пчелите-майки. Ако един търтей е достатъчно добър "късметлия", че да се съеши с пчела-майка, неговата "награда" се състои в това, че след това пчелата се захваща зараво за него, като изстръгва целия му полов апарат. Търтеят умира от това увреждане. Пчелата-майка съхранява спермата в специални контейнерчета в телцето си и я изпуска по малко върху снесените яйца, за бъдат те оплодени. Когато спермата свърши, пчелата-майка не се съешва повече. Тя снася или само неоплодени яйца или спира да снася яйца и бива сменена.

Годишен цикъл на пчелното семейство

По дефиниция пчеларската година започва със зазимяването на пчелните семествата.

Зима

Всяко пчелно семейство се старае да е подготвено добре за зимата – то е натрупало достатъчно запаси, които ще му стигнат не само да преживее през зимата, но и да има нужните възпроизводствени сили чак до пролетта. За да постигне това, семейството има нужда от много мед и пчелен прашец. През зимата кошерът изглежда потънал в сън. Пчелите не излитат, освен ако температурите не се покачат до около 10*С (50*F). Но всъщност пчелното семейство поддържа в кошера определена температура в течение на цялата зима, както и малки запаси от пило, за да подсигури запаса от млади пчели. Запасите от пило се отглеждат на серии и се нуждаят от много енергия, поради което докато трае отглеждането им, в кошера е по-топло. Пчелното семейство прави кратки почивки между отделите серии младо пило през зимния период. В момента в който пчелното семейство усети нов приток на пресен пчелен прашец в кошера, то започва активно отглеждане на пило. Обикновено източникът на ранен пчелен прашец са дрянът, кленът, и върбата. За моята географска ширина, този период е от края на февруари до средата на март (авторът на статията, Майкъл Буш, пчеларства в Небраска, САЩ – щат с типично континентален климат и доста сходен с климата в северна България). За да го съберат обаче, на пчелите им е нужно да излетят от кошера - а това означава че времето трябва да е достатъчно топло, за да го позволи. Често пчеларите поставят в кошера малки питки от прачец/мед през този период от годината, за да не правят отлеждането на пило много зависимо от времето навън.

Пролет

Докато настъпи пролетта пчелното семейство вече се е увеличило. То би трябвало да е отгледало поне една пълна серия пило до този момент. Младите пчели са готови за полет с разцъфването на първите цветчета. Обикновено тава са цветовете на глухарчето и тези на ранните плодни дръвчета. Тук, в Небраска (където живее авторът на оригиналната статия), това са дивите сливи и трънката, които цъфтят около средата на април. От тогава до средата на май, семейството обикновено изпада в роево настроение. То се старае да завърши градежа и да запълни новоизградените килийки с нектар, така че пчелата-майка да не може да започне да снася яйчица в тях. Всички тежи приготовления преминават във верижна реакция, резултатът от която е роене. Колкото повече пчелата-майка е възпрепятствана да снася яйчица, толкова повече отслабва нейното телце, така че тя може да излитне и да напусне кошера. Колкото по-малко пило остане в питите, толкова по-малко грижи и работа имат пчелите-гледачки (именно това са пчелите, които започват да роят). Когато се достигне до определен брой "незаети в отглеждането" пчели, те ще започнат да изграждат роеви маточници, майката ще ги осемени, а пчелното семейство ще рои точно преди те да бъдат запечатани. Всичко това се случва в кошера при условие, че има достатъчно ресурси и че пчеларят не се намесва в действията на пчелите. Ако те решат да не роят, то се впускат с пълна сила в събиране на нектар. Ако те решат да роят, тогава старата пчела-майка излита, придружавана от голямо количество млади пчели и търси място за създаване на нов дом. Междувременно, след около седмици, новата пчела-майка се освобождава от килийката си и след успешно оплождане започва да снася яйца, докато останалите пчели-работнички усилено трупат запаси от пашата в кошера, подготвяйки се за следващата зима.

Лято

Лятото е най-активният период за пчеларя. После обичайно следва кратко лятно "затишие", породено от евентуален бездъждовен период. Понякога когато сушата е кратка затишието е почити незаближимо. Нашият най-активен период започва средата на юни и свършва когато разстителността изсъхне. Понякога сушата започва по-рано, нектарът привършва и пчелата-майка престава да снася яйчица. Бих казал (авторът на огириналната статия), че повечето от моят нектар е от цъфнала  соя, детелина, люцерна и обикновени цъфнали плевели.

Есен

Пашата по време на есенния период е предимно от плевели, жълтурче, aстра, синя жлъчка (цикория), слънчоглед, мимоза и други треви. През някои години есенната реколта е достатъчна на пчелите да презимуват, понякога при слаба реколта, се налага пчеларят допълнително да ги подхранва. Около средата на октомври, обикновено майката спира да снася яйца и пчелите започват да се подготвят за зимния период.

Продуктите от кошера / Пчелни продукти / Произведено в кошера

Пчелите произвеждат много повече от мед - обикновено всичко произведено в кошера се събират от пчеларя.

Пчели

Много пчелари са едновременно и пчелни производители - те произвеждат цели пчелни семейства, за да ги продадат. Тези нови пчелни семейства са готови обикновено през април/май.

Ларви

По света има хора, които ядат ларви. При нас това не е популярно. За да се развият ларвите, те са хранени от пчелите с нектар и пчелен прашец. Ако се извършва подхранване с мед и пчелен прашец то това стимулира пчелите да отглеждат повече пило и съответно повече пчели.

Прополис

Пчелите произвеждат прополис от дървесна смола, преработена с отделени от тях ензими. Те или смесват прополиса с тези ензими или смесват прополис с пчелен восък. Тази смес се използва от тях в кошера за поправяне и запълване на всичко, което трябва да бъде отремонтирано. Сместа има антибактериално действие и се използва за стерилизиране на кошера и за строителна дейност. Всичко в кошера е залепено с тази смес. Всички цепнатини, които пчелите преценяват че са прекалено големи, също биват запълвани от тях с прополисовата смес. Хората използват прополиса като хранителна добавка, или използват антибактериалните му качества, като приготвят от него мехлем за намазване на изгорени или измръзнали места по кожата. Прополисът убива микроби и вируси. За събиране на прополис могат да се използват специални ленти, които се поставят за известно време най-отгоре върху рамките в кошера, след което се навиват и се поставят във фризера, развиват се и от тях замръсналият прополис се отчупва и се отделя много лесно.

Восък

Винаги когато стомахчето на пчелата-работничка е пълно с мед и липсва място, където той да бъде складиран, пчелата започва да изпуска восъчен секрет от коремчето си. По-голямата част от восъка се използва, за да се изгради восъчната пита. Част от него пада по дъното на кошера и бива изхабен. Восъкът става за ядене, макар че няма хранителна стойност за хората. Той се използва за отливане на основи за рамките, за направата на свещи, политура за мебели и козметика. За пчелите той е от голямо значение, тъй като те го използват за да съхраняват в него меда си и да отглеждат в него пилото си. За да се получи восък от кошера, може или да се претопят стари питите след отделяне на медът от тях или да се използват остатъците от отпечатката (горния слой восък, с който е запечатан медът в питата) и те да бъдат разтопени и филтрирани.

Пчелен прашец

Пчелният прашец има силно хранително действие. Той е богат на протеин и на амино-киселини. Пчелният прашец е всеизвестна хранителна добавка, вярва се че тя също много добре въздейства върху алергии, особено ако прашецът се събиран локално (от мястото където живеете). Пчелите ползват прашец, за да хранят младото пило. В търговската мрежа се предлагат специални прашецо-уловители, съществуеат също схеми и планове за тяхното изработване в домашни условия. Принцип на действие на прашецо-уловителя: той принуждава пчелата да премине през един по-тесен вход (например мрежа 5-ца), като докато се провират напред, пчелите изгубват своя прашец и той пада в предварително поставена на входа на кошера кутия, покрита с мрежа достатъчно рядка, за да падне прашецът през нея, но достатъчно гъста, за да не влизат пчели (например мрежа 7-ца). Добре е прашецо-уловителите да се поставят на входа на кошера само през половината от времето, тъй като при недостатъчни запаси на пчелен прашец в кошера, не може да бъде изхранено пилото. Поради тази причина се препоръчва прашецо-уловителя да се поставя всяка втора седмица. Друг проблем свързан е прашецо-уловителите е, че търтеите не могат да преминават през тях, както и млада пчела-майка, която трябва да излети за брачен полет е възпрепятствана да се премине през по-тесните отвори на мрежата.
Ако сте алергични и се опитвате да се ислекувате от алергиите си, вземайте малки дози пчелен прашец, докато се уверите, че сте развили толерантност към него или докато  е предизвикана нежелата реакция. Ако не реагирате подходящо на пчелния прашец - намалете приеманата доза или прекратете приема му, ако развиете силна нетолерантност.

Опрашване

Един от "продуктите" на пчелина е фактът, че пчелите извършват опрашването на всички цъфнали дървета, билки, цветя, треви. Опрашването често се предлага като услуга, която се заплаща. В САЩ цените за тази услуга варират между 50 $ и 150 $ (в зависимост от необходимото количество пчели), за 2-корпусов кошер. Цената на опрашването като услуга, зависи и от броя вкарване и изкарване на кошерите от овощната градина, опсобено ако това трябва да се извърши в определен момент - например за да може да бъдат напръскани овощните дървета. Ако кошерите бъдат оставени в овощната градина през цялата година и не се извършва пръскане с пестициди, обикновено не се изисква заплащане, тъй като от ситуацията имат изгода и собственикът на кошерите и собственикът на овощната градина. В подобни случаи е нормално пчеларят да остави на фермера "възнаграждение" под формата на един галон мед (4литра – 6-8кг мед), от време на време.

Мед

Той е най-често познаваният продукт от пчелния кошер. Медът, във всяка негова форма, е основният пчелен продукт. Пчелите го складират в рамките, за да имат храна през зимата и ние, пчеларите го вземаме от там - за нас той е "наемът" за кошера. Медът е направен от нектар, който най-често е захароза с намалено водно съдържание, трансформирана във фруктоза от ензими, произведени от пчелите и дехидрирана, за да се сгъсти.

Медът се продава като центрофугиран чист пчелен мед (течен мед, в буркан), мед с парче восъчна пита (нецентрофугирано парче от питата, потопено в буркан с течен мед), медена пита (парче нецентрофугирана пита). Възможно е да попаднете на още един вид мед - бъркания мед. Той изглежда като плътен течен крем, който се получава след ежедневно разбъркване на меда в продължение на около 2 седмици, за да се получи фино кристализиране (с по-малки на размер кристали).

Всеки мед кристализира - някой по-рано, някой по-късно, понякога кристализирането става за около месец, понякога за около година. Кристализиралият мед може да бъде употребяван и може да бъде втечнен отново, чрез загряване до не повече от 40*С. Кристализиралият мед може да се консумира както е или да се разбърка добре, за да станат по-малки кристалите, до получаването на кремообразен мед. Друго приложение на кристализиралия мед е за подхранване на пчелите през зимата.

Пчелно млечице

Това е храната, която се дава на ларвата, развиваща се в бъдеща пчела-майка. В държави с по-евтина работна ръка, пчелното млечице се събира и се използва за хранителна добавка.

 

Автор на текста: Майкъл Буш (http://www.bushfarms.com/bees.htm)
Превод от английски език: П. Иванова, © 2013 г.
Редакция и допълнения: К. Енчев