Beespace - Пчелно разстояние

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.10 (5 Votes)

Пчелното разстояние (англ. Beespace) от 8 мм е добре познато на опитните пчелари и ако се прилага последователно, може да ни спести много ненужна работа и затруднения. Още древните египтяни и гърци са знаели колко е важно това разстояние да се спазва много стриктно, за да се осигури безпроблемна работа с пчелите. С тази статия искаме още веднъж да обърнем внимание за важността на пчелното разстояние за да се избегнат ситуации както на снимките по-долу.

 

Кръстосън градеж  Кръстосън градеж

Източник: www.einfach-imkern.de, www.magazinimker.de

Всеки начинаещ пчелар е имал неблагоразумието да остави по-голямо разстояние между рамките и при следващия преглед с разочарование да установи, че пчелите са удебелили питите или са направили кръстосан градеж. В последствие при вадене на удебелените рамки се достига до натискане на пчели или разтичане на запечатан мед. Последствията са не особенно приятни - разгневени пчели и стимулиране на кражби.

Също така ако изработката на корпусите и рамките не е достатъчно прецизна и пчелното разстояние от 8 мм не е спазено, пчелите много бързо надграждат празното разстояние, за да облекчат преминаването между рамките или корпусите. На двете снимки по-горе се вижда много ясно, че при изработката на корпусите пчелното разстояние не е спазено и пчелите са запълнили по-голямото разстояние между корпусите с восъчен градеж, в който са заложили търтеево пило и са складирали мед.

След отваряне на кошера, надградения восък трябва да се почиства, за да се избегне смачкване на пчели при затваряне. По този начин работата се затруднява и се изразходва много повече време за преглед на такъв кошер. От друга страна ако пчелното разстояние е спазено, както се вижда на илюстрацията по-долу, пчелите не надграждат и се работи много по-лесно и чисто. 

 

Пчелно разстояние от 8 мм между рамките и между корпусите.

 

Източник: www.magazinimker.de

Ако пчелно разстояние е спазено работата се облекчава и семействата остават спокойни по време на прегледа. Много пчелари използват по-голямо разстояние между рамките в корпусите за мед (т.нар. магазини при системата Дадан-Блат). Тази практика е доста критикувана и на темата е добре всеки сам да си изгради мнение. Системата на Ед и Дии Ласби използва еднакъв брой рамки с еднакво разстояние във всички корпуси, което улеснява взаимозаменяемостта. По този начин рамки пълни с мед от горните корпуси могат безпроблемно да се поставят в плодника, без да се притесняваме, че ще притиснем пчели, защото рамката с мед е удебелена. От друга страна ако в плодника има прекалено много мед можем да вдигнем рамки с мед в горните корпуси и да "отворим" място за майката да работи.

 

На тази снимка се виждат корпуси в които пчелното разстояние е спазено и няма кръсосън градеж. 

 

Тук пчелното разстояние е спазено и няма кръстосън градеж.

Източник: www.magazinimker.de

 

По този начин се достига до важността да се спазват необходимите размери при изработката на инвентара. Също така е много важно пчелното разстояние да е предвидено при изработката както на корпусите така и на рамките, като по този начин се осигурява небходимите 8 мм от всички страни - както между самите рамките, така и между рамките и стените на корпусите и между самите корпуси.

 

Практичен съвет:

При закупуване или поръчване на нов инвентар уверете се, че дърводелеца е запознат с важността за спазването на 8 милиметровото разстояние и е желателно лично да се убедите, че то е спазено. За целта е необходимо да разполагате както с корпусите така и с рамките, които ще използвате.

 

Успехи на всички