Пчеларски Митове и Легенди

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.36 (7 Votes)

Озаглавяваме тази статия по този начин, защото наистина има много митове и легенди които не са непременно верни и би било добре ако развенчаем някой от тях.

 

Търтерите са нещо лошо.

Разбира се, че търтеите са нещо напърлно нормално. Нормално, здраво семейство, рано пролетта ще има около 15% търтеи. От дълго време най-големия аргумент е, че търтеите само консумират мед, изразходват енергия и не допринасят с нищо за благото на кошера. По тази причина всеобщото разбиране е, че ние трябва да се борим с търтеите, чрез изрязване на търтеевото пило или неговото разпечатване с надеждата че пчелите ще напълнят килийките с мед... Това грешно разбиране съществува от поколения пчелари и в действителност няма научно потвърждение. 

Ако вие активно се стремите да намалите броя на търтеите всъщност вашата продукция ще намали драстично. Пчелите имат инстинкт за това от колко търтей имат нужда и ако вие се противопоставите това е само загуба на ценни ресурси. Наблюдения показват, че семейството отново ще заложи търтеево пило в стремежа си да възстанови инстинктивния баланс. 

 

Търтеевите килийки са нещо лошо.

Тази тема е тясно свързана с предната. Много пчелари използват изрязването на търтеевото пило за борба с акара . Също така генерално пчеларите се стремят да поддържат минимално количеството тъттееви килийки. Ако пчелите нямат достатъчно количество търтеи семейството ще изразходва ресурси и енергия в стремежа си да въстанови нарушеното равновесие. По този начин пчелите ще продължават да градят търтееви килийки в стремежа си да получат броя търтеи които те инстинктивно очакват. Ако искате пчелите да не губят енергия за да грядят търтееви килийки и да отглеждат търтеи не им отнемайте търтеевото пило wink.

 

Маточницити са нещо лошо и трябва да бъдат разрушени.

В литературата се шири мнението, че маточниците са нещо лошо и трябва се разрушават… Ако видите маточници има две възможности - или пчелите ще роят или се опитват да си създатът / сменят майката (т. нар. тиха смяна ). Ако става дума за роеви маточници, в повечето случаи, когато разрушите маточниците пчелите така или иначе ще роят..., или вече са роили и с унищожаването на маточниците вие ще допринесете семейството да остане без майка surprise. Ако става дума за свищеви маточници семейството така или иначе има проблем и разрушавайки маточниците няма да помегнем на семейството surprise.

Аз гледам на маточниците като на ценен ресурс и се отнасям с тях много грижливо. Най-добрата употреба за маточниците са НУКЛЕСИТЕ (т.нар. отводки) smiley. Ако едно семейство е заложило роеви маточници, така или иначе ние (пчеларите) сме закъснели… и от това семейство няма да извадим мед - семейството е “взело решение” да се размножава - в този случай, най-доброто което можем да направим е да го подкрепим в това негово начинание. Аз се старая да поставя всяка рамка на която има маточник в отделен нуклес (с достатъчно храна и пчели) и да оставя най-малко един маточник на основното семейство. По този начин, правейки няколко малки отводки, семейството придобива усещането, че е роило и пчелите започват усърдно да развиват новите семейства.

Ако маточниците са свищеви, аз оставям семейството на спокойствие и не пипам маточниците - това е много важно, тъй като унищожавайки или онтемайки свищевите маточници ние обричаме семейството да остане без майка. Старата майка вероятно е пред изтощаване и унищожавайки свищевите маточници семейството може би няма да има ресурси да си създаде нова майка.

Как да различим роевите от свощевите маточници?

 

Роевите маточници са винаги по долната страна на рамките.

Противоложното на това изказване е, че свищевите маточници са винаги по средата на питите. И двете изказвания по принцип са верни, но ние винаги трябва да гледаме и за други признаци, за да направим разликата.

Ако семейството се е развивало добре, има сравнително много пчели и кошера излежда препълнен вероятно семейството ще рои. Освен това ако семейството има сравнително малко пило и килийките от които се е излюпила последната генерация млади пчели е залята с нектар са сигурни признаци, че семейството е в роево състояние. Към всичко това можем да добавим, че маточниците са на различна възраст - ако намерим незапечатани маточници с различни по големина личинки, както и запечатани маточници на различна възраст това е добър признак, че семейството ще рои.

От друга страна ако семейството се е развивало сравнително бавно и се забелязват неравномерности в пилото или ако маточниците са на сравнително еднаква възрас това е добър признак, че семейството или ще прави тиха смяна или е създало “спасителни маточници”. Също така броят на маточниците може да ни помогне да различим дали става дума за роеви или свищеви маточници - нормално роевите маточници са много на брой и разпръснати на няколко рамки, докато свищевите маточници са малко на брой - нормално 3-5, и са разположени близо един до друг.

 

Добавяне на магазини ще спре роеевото настроение.

Това е най-големия мит в пчеларството. Трябва изрично да бъде упоменато - ако семейството е “решило” да рои, то ще рои. Ще се постарая да публикувам статия на темата, но аз съм дълбоко убеден, че добавянето на магазини не може да спре роевото състояние. Най-ефикасният начин за използване на това състояние е да работим заедно с майката природа и да подкрепим пчелното семейство в това начинание. Според мен правенето на отводки е най-удачния начин за справяне със семейство, изпаднало в роево състояние.

 

Унищожаване на роевите маточници ще спре роевото настроение.

По мое мнение, унищожаването на роевите маточници не може да спре роевото състояние. Напротив, пчелите ще роят и с голяма вероятност ще останат без майка. По този начин, ще изгубим голяма част от пчелите и малкото които останат ще бъдат без майка.

 

Подрязване на крилото на майката ще предотврати роенето.

Много пчелари, особенно в северна Европа, използват този метод с надеждата да предотвратят роенето. По мое мнение това не успява да предотврати роенето. Този метод ще забави роенето с 7-10 дни, но пчелите въпреки това ще роят. Пчелите ще опитат да роят със старата майка  - тъй като тя не е в състояние да лети, пчелите ще изчакат излюпването на първата млада майка и ще отлетят с нея. 

 

Трябва да местим кошера или 0.5м или 3 км - в противен случай ще загубим много пчели.

Това е поредния мит с който трябва да се разделим. Местенето на семейства на малки разтояние в пчелина е възможно. Трикът е местенето да става, когато летящите пчели са в кошера (късно вечер или рано сутрин) и да се постави някакво препятствие пред изхода (клон или стръкове висока трева) което да накара пчелите да се облетят наново.