Необходими изменения

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.25 (2 Votes)

четири кошера

Добрите новини са, че процесът е обратим - ние като пчелари можем да променим някои неща и в следствие да подобрим състоянието на нашите пчелни семейства.

Ще се опитам да подредя препоръчителните мерки, според лекотата им за прилагане:

  1. Спираме подхранване със захарен сироп и подаване на каквито и да е заместители - това е най-малкото нещо което можем да направим за нашите пчели. Оставяйки достатъчно естествена храна в кошера, ние осигуряваме пълен достъп на пчелното семейство до така важните протеини, витамини и минерали, които са необходими за нормалното отглеждане на пилото. Това е една от най-добрите инвестиции, които можете да направите, за да подсигурите силни и устойчиви пчелни семейства.
  2. Подреждане на пчелното гнездо в синхрон с естествената подредба - т.нар. подреждане по Хузел. Детайлите са публикувани в статията Подреждане по Хузел (Housel Positioning).
  3. Подсигуряване на достатъчно място за развитие, ползвайки т.нар. неограничено пчелно гнездо (без използване на Ханеманова решетка).  Нормалното пчелно семейство има нужда от около 100л. обем за отглеждане на пилото и още толкова за съхраняване на мед. Това е стандарт според "старата школа" - преди уголемяването на килийките, протекло в началото на ХХ век. Това съответства на 3 Лангсротови корпуса за пчелно гнездо и още 2-3 Лангсротови кошера за съхраняване на мед - общо 5-6 корпуса. Ако не вярвате че е възможно, какво ще кажете за това :-)
    един от пчелините на Дии Лъcби, точно преди началото на обилния медосбор
    Снимките са правени Май-2013, на един от пчелините на Дии Лъcби, точно преди началото на обилния медосбор. Дии е на 66 години и вече рядко слага трети корпус за мед (шести корпус отгоре), защото после трудно се сваля :-).
  4. Преминаване на по-малки килийки - т.нар. регресиране (Какво да направя - РЕГРЕСИРАНЕ). Преминаването на по-малки килийки е най-продължителният и трудоемък процес. Той изисква много постоянство и в зависимост от достъпа до восъчни основи и инвентар, може да продължи от един сезон до няколко години. Възможностите са няколко- използване на восъчни основи с малки килийки (4.9мм), използване на полуизградени пластмасови основи с размер 4.9мм, изградени пластмасови пити с диаметър 4.9мм или подаване на празни рамки за така нареченото "без-основно градене".
  5. Спиране на третиране под каквато и да е форма и стабилизиране на семействата на малки килийки, в синхрон с природните дадености на района където пчеларствате.

Както вече споменах гореописаният процес може да продължи от няколко месеца (ако разполагате с пластмасови основи и извършите т. нар. "стръскване на семейството" върху тези основи), до няколко години - ако решите да преминете поетапно на по-малки килийки, подавайки само празни рамки. Различните методи са описани в статията Какво да направя - РЕГРЕСИРАНЕ.