Описание на метода

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.36 (7 Votes)

ред кошери

Въведение

Както вече споменахме, семействата са разположени на множество пчелини, от 20 до 40 кошера на едно място. От колко кошера ще се състои пчелинът зависи от това, какви са специфичните природни дадености на местността. За поддържане на изключително силни пчелни семейства се оставя много добър запас от мед и прашец, които им осигуряват оптимални условия за силно развитие през цялата година. Семействата се посещават в 28-дневен ритъм и се извършват необходимите манипулации, в зависимост от силата на развитие.

Инвентар

Използват се кошери Лангстрот с големина на рамките 448мм х 232мм и вътрешни размери на корпусите (в=241мм, ш=371мм, д=463мм). Корпусите са без первази и имат зарязани дръжки на всички страни. Използването на единен размер корпуси както за пчелното гнездо така и за медосбор, дава много гъвкавост във всички операции.

За дъно и покрив се изпозва една и съща част, която изглежда като мини-палета и служи за лесно транспортиране с помощта на Количка.

За дънна и покривна дъска се използва една част, която е конструирана от тънък шперплат, на който са заковани 10мм фалцове. По този начин, поставена на дъното с фалцовете нагоре, тази част служи като дънна дъска, а поставена с фалцовете нагоре върху най-горния корпус, служи за покривна дъска.

Нека да обобщим: използват се общо 4 елемента - взаимозаменяемо дъно/капак, взаимозаменяема дънна/покривна дъска, корпуси и рамки.

Виждате как по много лесен начин можете да постигнете голяма гъвкавост.

Размер на килийките

Всички пити които се използват са с размер на килийките 4.9мм и са произведени от восък собствено производство, без остатъци от пестициди и други препарати.

Подреждане на пчелното гнездо

Всички пити са подредени в синхрон с естественото подреждане в природата - в отделна статия сме описали т.нар. Подреждане по Хузел. Долните 3 корпуса са оставени на семейството за отглеждане на пилото и съхраняване на достатъчно количество мед и пчелен прашец. В корпуси 1, 2 и 3, от двете страни на пилото се поддържат през цялата година по една-две пити с мед и една с прашец.

Това означава, че корпус 1 ще има следната подредба - МеПрПлПлПлПлПлПлПрМе - по този начин имаме 6 пити с пило и 2 пити мед и 2 пити прашец.

В корпус 2 ще има следната подредба - МеМеПрПлПлПлПлПрМеМе - по този начин имаме 4 пити с пило и по 4 пити с мед и 2 прашец.

В корпус 3 ще има следната подредба - МеМеМеПрПлПлПрМеМеМе - по този начин имаме 2 пити с пило и 6 пити с мед и 2 пити с прашец.

Над тези 3 корпуса поставяме допълнително 2 или 3 корпуса за медозбор - в зависимост от това с какво разполагаме можем да поставим комбинация от изградени рамки или восъчни основи.

Да обобщим:

6 - ВсВсВсВсВсВсВсВсВсВсВсВс

5 - ВсВсВсВсВсВсВсВсВсВсВсВс

4 - ВсВсВсВсВсВсВсВсВсВсВсВс

3 - МеМеМеПрПлПлПрМеМеМе

2 - МеМеПрПлПлПлПлПрМеМе

1 - МеПрПлПлПлПлПлПлПрМе

      1  2  3  4  5  6   7  8  9  10

Това е така нареченото - пирамидиране - ако погледнете, питите с пило са разположени 6 - 4 - 2 в корпусите 1, 2 и 3, което наподобява пирамида. Отстрани, питите с пило, са обградени с така важните пити с мед/прашец, и мед - медът в този случай е като запас "за лоши дни" и играе много важна роля за термичната регулация в кошера (= температурата, поддържана в центъра на пчелното гнездо).