Регресиране - Какво да направя?

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.00 (2 Votes)

восъчна основа 4.9 ммРегресиране

Процесът на преминаване към природоцелесъобразно пчеларство започва с умаляване на килийките в пчелното гнездо - така нареченото регресиране (от английски: regression).

 

Преди да започнем тази статия трябва да отбележим, че пчелите, развивайки се в природата, без пряката намеса на човека, градят по-малки килийки, които са с размер с размер 4.9мм. - т.е естественната големина на пчелните килийки е 4.9мм. Това важи за килийките в центъра на пчелното гнездо, където пчелите отглеждат пилото. В по-крайните рамките пчелите градят по-големи килийки - търтееви и за съхранение на мед - които са естественно по-големи.  Този факт е добре документиран в множество стари издания (от края на 19-ти век) и за желаещите да прочетът повече на темате можем да препоръчаме статията "Обратно към по-малките пчели" пъбликувана в сп. Пчела и достъпна на страницата на доц.  д-р. Пламен Георгиев.  

Восъчните основи в обръщение на българския пазар са с големина на килийките 5.4мм. Причините за този размер са пряко повлияни от тенденцията в началото на ХХ-ти век, обзела цяла Европа. Нека да припомним, че това е периода когато в България започва масовото преминаване от тръвни към разборни кошери. Под въздействието на някой учени, които пропагандират по това време идеята че "колкото по-голямото, толкова по-добро". Белгийският професор Бодо (Baudoux) полага доста старание да популяризира отглеждането на пчели в уголемени килийки - той популяризира отглеждането на пчели в уголемени килийки (5.4мм). Всичко това разбира се е свързано с финансови облаги за самият професор и той успява да натрупа малко състояние за тогавшния стандарт.

Регресирането е бавен процес, който изисква доста търпение, постоянство и определено разбиране, за това което прави пчеларят. В тази статия ще се опитаме да разясним различните начини.

Трябва да започнем с това, че е важно да има предлагане на качественни восъчни основи, с големина на килийките 4.9мм. Качественни изначава: 1.) качествн пчелен восък без примеси; 2.) качественна изработка - при измерване на размера 4.9мм. в трите посоки без изкривяване от обработката с валяците.

Има два основни начина за регресиране - с употребата на помощни средства (пласмасови основи или пластмасови отлети пити с големина на килийките 4.9мм ) или чрез директно подаване на качественни 4.9мм. восъчни основи в нормални пчелни семейства.

 

С помоща на пластмасови основи или пити

Свързано е със закупуването на пластмасови пити или пластмасови основи. В този случай най-лесно се работи с голи роеве в ранна пролет. Предимството е че пчелите не успяват да "развалят" подадените основи и директно започват да се развиват на малки килийки. Непосредственно след това се започва с подаването на основи с малки килийки, които пчелите изграждат с охота, защото вече няколко генерации са отгледани на малки килийки. При първа възможност пластмасовите пити или основи се изваждат от пчелното гнездо и семейството продължава да се развиват нормално.

Mann-Lake PF-100 Пластмасова пита/основа с големина на килийките 4.9мм

Тази снимка показва една пластмасова рамка/основа с големина на килийките 4.9мм (PF-100  на фирма Manн Lakе с дълбочина за ЛР-корпус). Това е само една от възможностите достъпни на пазара и всеки потребител трябва да направи собственно поручване на пазара, за да провери най-добрата възможност за самия него.

 

Чрез подаване на основи с малки килийки 

Необходими са качественни восъчни основи с големина на килийките 4.9мм.

Тук има също две възможности:

1.) Да работим с голи роеве по метода описан по-горе.

2.) Да работим със съществуващи семейства. Основите с малки килийки започват да се подават в съществуващи пчелни семейства по обичайният начин. Най доброто време за започване на регресирането е рано пролетта, когато има силен градеж. За поддържане на градежа ако е необходиме се подхранва, за предпочитане с качествен мед, собственно производство. Едно ограничение е, че за краткия градежен сезон пчелите успяват да изградят релативно малък брой пити с малки килийки.  Изборът е или да продължим следващият сезон или да направим сборна отводка. И в двата случая регресирането продължава няколко сезона.

Най-същественният недостатък на описаните метод е че не всички семейства изграждат качественно подадените основи. По наше наблюдение около 50% от семествата тендират да изграждат качественно малки килийки.

Пластмасова и восъчна основа с големина на килкийите 4.9ммПродължението следва...